ผบ.พล.ร.7 ติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อ.ดอยเต่า

ผบ.พล.ร.7 ติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 1530 ผบ.พล.ร.7 ได้เดินทางติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.ดอยเต่า จว.ช.ม. พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบงบประมาณสนับสนุนทั้ง 4 ชป. ที่จัดกำลังเฉพาะกิจจาก พล.ร.7 (ร.7 พัน.1 : 2 ชป., ร.7 พัน.2: 1 ชป.และ ป.พัน.7 : 1 ชป.) โดยมี นอภ.ดอยเต่า,ผบ.ร.7/2, ผบ.ป.พัน.7, ผู้นำชุมชน/ท้องที่/ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้กำลังพลที่เข้าให้ความช่วยเหลือได้เดินทางเข้าพื้นที่ ต.บ้านแอ่น และ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า ตั้งแต่ 7 พ.ค. และจะให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนถึง 12 พ.ค.60

ร่วมแสดงความคิดเห็น