การประชุมสัมมนา การทดสอบความสนใจของภาคเอกชน โครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ฯ

พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนา การทดสอบความสนใจของภาคเอกชน โครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ฯ โดยมี ประวิทย์ ตั้งตรัสธรรม ผู้ตรวจราชการกรม  การขนส่งทางบก ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ที่ รร.ฟูราม่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น