ห่วงปัจจัยลบ ฉุดส่งออกไทย ครึ่งปีหลัง

สรท.ห่วงปัจจัยลบเพียบ หวั่นฉุดตัวเลขส่งออกครึ่งปีหลังไม่สดใส แนะเอกชนรุก 4 แนวทางรับมือ ยังมั่นใจทั้งปีโต 2.5-3.5% ด้านพาณิชย์จัดประชุมข้าวนานาชาติ หวังโชว์ศักยภาพข้าวไทย

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก เปิดเผยว่า สรท.มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางและคาบสมุทรเกาหลี รวมไปถึงสถานการณ์หนี้ทั่วโลกที่ในปัจจุบันสูงถึง 315% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั่วโลก

ทั้งนี้ มองว่าช่วงครึ่งหลังของปีนี้ มีหลายปัจจัยที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้การส่งออกครึ่งปีหลังอาจไม่สดใสเหมือนช่วงครึ่งปีแรก โดยประเมินในไตรมาส 2 จะมีอัตราการเติบโต 2-3% และในไตรมาส 3-4 เติบโต 2% ขึ้นไป จะทำให้ตัวเลขการส่งออกทั้งปีน่าจะเฉลี่ยเติบโต 2.5-3% ขึ้นไป

สำหรับแนวทางการรับมือและแผนรองรับเพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ประกอบการแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1.ควรให้มีการประเมินสถานการณ์แบบเลวร้ายที่สุด 2.เร่งสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและประชาสัมพันธ์ให้ประเทศคู่ค้าเข้าใจข้อเท็จจริงถึงสถานการณ์ภายในประเทศและเชื่อมั่นในสินค้าไทย 3.เร่งพัฒนายุทธศาสตร์สำคัญที่ซื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 4.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์เจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าหลัก รวมถึงสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งการเจาะตลาดเชิงลึกทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สรท.คาดว่าการส่งออกของไทยในปี 2560 อยู่ระหว่าง 2.5-3.5% โดยมีปัจจัยจากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น ราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมจะจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ หรือ Thailand Rice Convention 2017 ซึ่งเป็นงานระดับประเทศครั้งที่ 8 ในวันที่ 28-30 พ.ค.2560 โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าว ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลการซื้อข้าว และนักวิชาการด้านข้าวจากทั่วโลก ประมาณ 220 คน จาก 40 ประเทศมาร่วมงาน และยังมีผู้ร่วมงานจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ที่จะมาร่วมงานครั้งนี้

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตอบรับที่จะมาเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 29 พ.ค.2560 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การค้าข้าวไทยและทิศทางในอนาคต” ซึ่งจะทำให้ทราบถึงทิศทางและนโยบายการค้าของข้าวของรัฐบาลไทย

ทั้งนี้ ในการจัดงาน ไทยจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในเรื่องข้าวทุกด้าน ทั้งการส่งออกข้าวที่เป็นเมล็ด และข้าวที่เป็นนวัตกรรม เพราะขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมที่เกี่ยวกับข้าวมากขึ้น โดยล่าสุดคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ยังได้อนุมัติให้กรมจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) เพื่อผลักดันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าว ซึ่งจะมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากข้าวในการประชุมครั้งนี้ด้วย เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพ เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เป็นต้น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น