ลำพูนจัดเปิดงานวันรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย และงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิต

วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย และงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิต ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย ประจำปี 2560  จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ที่ลานหน้าศาลากลาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น