ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย

วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะศรัทธาประชาชน ไปร่วมงานอย่างเนืองแน่น ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น