คลังจัดสวัสดิการ อุ้มผู้มีรายได้น้อย

คลังจัดหนักสวัสดิการอุ้มผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 แจกแจงสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรสวัสดิการ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า สวัสดิการที่จะให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 อยู่ระหว่างพิจารณาในขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นสวัสดิการที่ปัจจุบันได้มีการให้อยู่แล้ว ตามที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง เปิดเผยไปก่อนหน้านี้ ทั้งรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ลดค่าน้ำ ลดค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม สินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยทั้งหมดจะได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการที่จะแจกให้ผู้มีรายได้น้อยหลังลงทะเบียนเสร็จสิ้น

สำหรับบัตรสวัสดิการจะเป็นเหมือนกระเป๋าเงิน โดยจะแยกเป็นประเภทอย่างชัดเจน และใช้เดือนต่อเดือน ไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ เช่น ค่าเดินทางขึ้นรถเมล์หรือรถไฟ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะให้เป็นวงเงินในบัตร หรือเป็นส่วนลด เช่นเดียวกับค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าก๊าซหุงต้ม ว่าต่อเดือนจะให้เท่าไร

ทั้งนี้ ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์รับสวัสดิการรัฐ ต้องเป็นร้านค้าลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น และต้องติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (อีดีซี) เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

“วงเงินที่จะใส่ไว้ในบัตรจะเป็นไปตามแต่ละสวัสดิการว่าจะมอบอะไรให้เท่าไหร่ อย่างไรบ้าง โดยบัตรดังกล่าวจะกลายเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลังจากนี้จะต้องมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายครั้งเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน” นางสาวสุทธิรัตน์กล่าว

เบื้องต้นรัฐบาลจะเริ่มแจกสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อย ในวันที่ 1 ต.ค.2560 ซึ่งเป็นวันเริ่มปีงบประมาณ 2561 โดยจะใช้งบประมาณ 3 หมื่นล้านบาทต่อปี เพื่อแจกสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น