ผู้บริโภคเฮ!ปรับลด ราคาก๊าซหุงต้มแล้ว

ผู้บริโภคลำพูน มีเฮ !! กบง. ประกาศปรับลดก๊าซหุงต้ม กิโลกรัมละ 0.47 บาท พาณิชย์ลุยตรวจสอบราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ป้องกันผู้ค้าฉวยโอกาสไม่ปรับราคา
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำโดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวรานนท์ ทมิฬศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการจำหน่ายก๊าซหุงต้ม พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ปิดป้ายแสดงราคา ในพื้นที่จังหวัดลำพูน หลังจากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 60 ปรับลดราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีทุกประเภทลดลง กิโลกรัมละ 0.47 บาท จากเดิม 20.96 บาท/กก. เป็น 20.49 บาท/กก. . (หรือปรับลดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ลง 7 บาท/ถึง 15 กก.) โดยปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯลง 2.1201 บาท/กก. จากเดิมกองทุนน้ำมันฯชดเชยที่ 3,7197 บาท/กก. เป็นชดเชยที่ 1.5996 บาท/กก. ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาขายส่งก๊าซหุงต้มในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปรับลดลง ดังนี้ ขนาดถัง 48 กก. 1,118 บาท , 15 กก. 358 บาท , 7 กก. 179 บาท , 4 กก. 121 บาท ราคาปลีกปรับลดลง ดังนี้ ขนาดถัง 48 กก. 1,148 บาท , 15 กก. 368 บาท , 11.5 กก. 313 บาท , 7 กก. 195 บาท , 4 กก. 124 บาท
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค และภาระค่าครองชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ดูแลผู้บริโภคในจังหวัดให้ได้รับความเป็นธรรม โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบการผลิตและการจำหน่ายของโรงบรรจุก๊าซและร้านจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม ตามมติ กบง. ประกาศปรับลดลงราคาก๊าซแอลพีจี เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 60 นั้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน และเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ เรื่อง ปากท้องของพี่น้องประชาชน เป็นลำดับต้นๆอยู่แล้ว โดยสถานการณ์ทั่วไปการจำหน่ายก๊าซหุงต้มในจังหวัดลำพูน พบว่า ผู้บริโภคมีการชะลอการซื้อก๊าซหุงต้ม ประมาณร้อยละ 10 % ของผู้ใช้ทั้งหมดภายในจังหวัด เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอมของสถานศึกษา โรงเรียน และร้านค้าที่จำหน่ายอาหารบริเวณสถานศึกษา ทำให้ไม่มีปริมาณการบริโภคอาหารปรุงสำเร็จมากนัก ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าหลังจากสัปดาห์หน้าสถานการณ์การซื้อขายก๊าซหุงต้มจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากสถานศึกษาหลายแหล่งของจังหวัดเริ่มเปิดการเรียนการสอนแล้ว ทำให้ยอดจับจ่ายใช้สอยการบริโภคประชาชนในจังหวัด ปรับตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ยังกำหนดให้ผู้จำหน่ายปลีกต้องแสดงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม และค่าบริการขนส่งถึงสถานที่ของผู้ซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่าย และผู้จำหน่ายต้องจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่แสดงไว้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
“หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่าย หรือได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายไม่ตรงตามราคาที่กำหนดไว้ สำนักงานฯ จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีโทษสูงสุดคือ จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
สำหรับประชาชนทั่วไป หากพบว่ามีการจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มในราคาสูงกว่าราคาแนะนำ หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือจำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ ให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น