สระเกล้าดำหัว ผศ.อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร๋ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันสระเกล้าดำหัว ผศ.อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร๋ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ  ร้านปลาเผาผักสด เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น