ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สพล.เชียงใหม่ ที่จบการศึกษาในปีนี้และเตรียมเข้ารับปริญญา ในวันที่ 19 พ.ค.60

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้บริหาร สพล. ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สพล.เชียงใหม่ ที่จบการศึกษาในปีนี้ เตรียมเข้ารับปริญญา ในวันที่ 19 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมกองทัพเรือ กทม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น