เชียงใหม่จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายเบน โรเบิร์ต สวัสดิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์อังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ณ บ้านดอยปุย

ร่วมแสดงความคิดเห็น