ทม.แม่เหียะ เปิดอบรมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาดอกมะลิล้นดอยคำ

วันที่ 19 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.แม่เหียะ เป็นประธานเปิด การอบรมการส่งเสริมอาชีพ ตามทางเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “บุหงามงคล สร้างชุมชน ลดปริมาณขยะ” มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

นายก ทม.แม่เหียะ กล่าวว่า ทม.แม่เหียะ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มต้นจากชุมชน ใช้หลักการพัฒนาและส่งเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง ประกอบกับแนวคิดลดปริมาณดอกไม้ จากการสักการะ หลวงพ่อทันใจวัดดอยคำ ศาลปู่แสะ ย่าแสะ ซึ่งบางส่วนได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยชีวภาพ ของธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ แต่ยังมีดอกไม้ที่ยังตกค้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งดอกไม้ที่นำมาเป็นวัสดุการอบรม เป็นดอกไม้จากการสักการะที่เป็นมงคล นำมาแปรรูปบรรจุในการผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ หลักสูตร “บุหงามงคล สร้างชุมชน ลดปริมาณขยะ”

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ทม.แม่เหียะ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณวัชรี อัมพุช ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการผลิตบุหงา รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทยโบราณ จากมหาวิทยาลัยในวัง มาเป็นวิทยากร โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการอบรมการทำบุหงาสด และช่วงบ่าย เป็นการอบรมการทำบุหงาแห้ง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพแก่ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น