มูลนิธิฯ มอบถุงพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดอยฮอด จำนวน 500 ครอบรัว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ที่หอประชุมอำเภอฮอด หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวอำเภอฮอด ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมามอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ครอบครัว แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดอยฮอด เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 60 และ 5 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอดอยฮอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้มาร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับวาตภัยในพื้นที่อำเภอฮอด เกิดเมื่อวันที่ 4 พ.ค.60 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนใน 4 ตำบล 20 หมู่บ้าน คือ ต.บ้านตาล 5 หมู่บ้าน 150 ครัวเรือน 150 คน ต.ฮอด 5 หมู่บ้าน 100 ครัวเรือน 100 คน ต.หางดง จำนวน 3 หมู่บ้าน 90 ครัวเรือน 90 คน และ ต.นาคอเรือ 7 หมู่บ้าน 210 ครัวเรือน 210 คน
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรผู้ประสบภัย และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานทหาร ตำรวจได้นำถุงยังชีพและสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ประสบภัยก็ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นจัดหาวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยแล้วด้วยกับทั้งได้ระดมประชาชนอาสาสมัครมาร่วมกันซ่อมแซมและซ่อมสร้างสิ่งชำรุดเสียหายให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น