ทัพไทย-อินเดียฝึกร่วม ภารกิจช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรม บรรเทาภัยพิบัติฯ


ฝึกร่วม………..กองทัพอากาศไทย จับมือกองทัพอากาศอินเดีย นำกำลังพลจากกองทัพอากาศไทย จำนวน 42 คน และจากกองทัพอากาศอินเดีย จำนวน 11 คน ร่วมฝึกการช่วยเหลือมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ณ อาคารหน่วยบิน แยกกองบิน 41

กองทัพอากาศไทย จับมือกองทัพอากาศอินเดีย เปิดฝึกการช่วยเหลือมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ภายใต้รหัส “Siam Bharat 2017” เสริมเขี้ยวเล็บ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้การปฏิบัติการยกระดับแผนบรรเทาภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตร
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 พ.ค.60 ที่อาคารหน่วยบินแยก กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดการฝึกผสม Siam Bharat 2017 โดยมี น.อ.ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร รองผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์และการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Siam Bharat 2017 ฝ่ายไทย พร้อมด้วย Gp Capt Sucharu Rai ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Siam Bharat 2017 ฝ่ายอินเดีย ร่วมนำกำลังฝึกทั้งสิ้น 53 คน โดยมีกำลังพลจากกองทัพอากาศไทย จำนวน 42 คน และจากกองทัพอากาศอินเดีย จำนวน 11 คน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสม ด้านการสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงในภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องแนวคิดในการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (HADR) ระหว่างกัน

โดยการฝึกในครั้งนี้ได้มีการสมมติสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งการฝึกจะเน้นไปในส่วนของศูนย์ประสานงานทางทหารนานาชาติ ที่มีความร่วมมือจากกองทัพอากาศอินเดียเป็นหลักและมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการใช้กำลังทางอากาศร่วมกันในด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (HADR) เท่านั้น ซึ่งจะจัดขึ้นถึงวันที่ 26 พ.ค.60

โดยทาง น.อ.ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร รองผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์และการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดเผยว่า สำหรับการฝึก Siam Bharat 2017 มีความเป็นมานั้นสืบเนื่องจากทางกองทัพอากาศไทย ยังมีปัญหาด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย และในระดับฝ่ายอำนวยการของกองทัพอากาศได้มีการประชุมพูดคุยไป 5-6 ครั้งแล้ว จึงได้มีการกำหนดริเริ่มการฝึก โดยครั้งแรกเป็นการแก้ไขสถานการณ์จำลองที่เมืองตริวันดรัม สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 11-15 ม.ค.59 ซึ่งครั้งนั้นทางอินเดียได้เป็นเจ้าภาพในการจัด และในครั้งนี้ทางกองทัพอากาศไทยจึงได้เป็นเจ้าภาพ และได้กำหนดให้มีขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานปฏิบัติการ โดยเนื่องจากการจำลองปฏิบัติการที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้น เป็นภัยพิบัติที่ไม่มีการเตือนล่วงหน้าและเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีเวลาในการปฏิบัติที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ และทรัพยากรมากประกอบกับเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่มีกำลังคนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการแชร์ข้อมูลร่วมกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดการฝึกผสม Siam Bharat 2017 ทางกองทัพอากาศไทยจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการอัพเดทแผน ซึ่งเป็นแผนที่รองรับจากแผนบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติ และแผนบรรเทาภัยพิบัติในระดับกองทัพไทย รวมไปถึงแผนระดับกองทัพอากาศ ซึ่งเมื่อมีการฝึกผสมกันเช่นนี้ก็ทำให้ได้รับประโยชน์ในการที่จะอัพเดท รวมถึงการปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทั้งคน ทั้งอุปกรณ์ก็จะได้มาวิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติได้ดีที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น