พาณิชย์มั่นใจศ.กโต หลังส่งออกขยายตัว

พาณิชย์มั่นใจเศรษฐกิจปีนี้โตตามที่สภาพัฒน์ประเมิน 3.3-3.8% หลังส่งออกขยายตัวดีขึ้น คาดทั้งปีบวก 3-4% ภาคบริการยังเติบโตสูง การลงทุนเพิ่มทั้งต่างชาติเข้ามาและไทยออกไป

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าไตรมาส 1 ปี 2560 และแนวโน้มทั้งปี 2560

โดยเศรษฐกิจการค้าไทยไตรมาสแรกเติบโต 3.3% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2559 ที่เติบโต 3% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินของหน่วยงานเศรษฐกิจอื่น ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมั่นใจว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีจะขยายตัวได้เพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกขยายตัว มาจากการส่งออกไตรมาสแรกที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส รายได้จากภาคบริการสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และบริการทางการเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศดีขึ้น โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐ และฮ่องกง และไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน คือ สิงคโปร์ เมียนมา และเวียดนาม

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2560 สนค.เห็นสอดคล้องกับ สศช.ที่ประเมินว่าจะเติบโต 3.3-3.8% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัว 3-4% ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและคู่ค้าที่เริ่มฟื้นตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น และราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เงินเฟ้อทั้งปีอยู่ที่ 1.5-2.2% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาปัจจัยเสี่ยง ทั้งเสถียรภาพของยูโรโซน ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายกีดกันทางการค้า การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะกระทบต่อตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!