แนะแนวด้านภาษา และศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายวรินทร นนทะธรรม ผู้จัดการ เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ แบบครบวงจร ตลอดจนการติดตามดูแลจนสำเร็จการศึกษา ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การแนะแนวด้านภาษา และศึกษาต่อต่างประเทศ” ให้กับนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณบดี และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่นักศึกษา รวมถึงเทคนิคและแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการ เทคนิคการสมัครงาน และการศึกษาต่อต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น