สั่งล้อมคอก เด็กรุ่นใหม่ เป็นหนี้บัตรเครดิต

แบงก์ชาติเดินหน้าวางกรอบสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต หวังแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเจอเนอเรชั่น Y หรือคนรุ่นใหม่ของไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะนี้ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีแนวคิดที่จะวางกรอบการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต “สำหรับลูกค้ารายใหม่” โดยสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น จะจำกัดวงเงินสินเชื่อให้สูงสุดไม่เกิน 3 เท่า จากเดิม 5 เท่าต่อรายได้

ขณะที่สำหรับสินเชื่อบัตรเครดิต จะจำกัดจำนวนการถือครองบัตรเครดิตสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ไม่เกิน 3 แห่ง จำกัดวงเงินสินเชื่อให้สูงสุดไม่เกิน 3 เท่า จากเดิม 5 เท่าต่อรายได้ ตลอดจนดูแลการผ่อนชำระสินค้าของผู้บริโภคให้อยู่ในกลุ่มที่มีความจำเป็นเป็นหลัก

ซึ่งทั้งหมดนี้ สะท้อนความพยายามของทางการในการมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดมาแตะระดับ 79.9% ต่อจีดีพี ณ สิ้นปี 2559

โดยแนวทางดังกล่าว สะท้อนความตั้งใจของ ธปท.ในการดูแลการก่อหนี้ของประชากร Gen Y ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 22% ของประชากรไทยทั้งหมด และจะเป็นผู้ขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ เพื่อให้การก่อหนี้ใหม่ของประชากรดังกล่าว เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริง ซึ่งจะมีผลช่วยจำกัดการเติบโตของหนี้ครัวเรือนในอนาคต

กระนั้นก็ดี เกณฑ์ดังกล่าวที่จะทยอยมีความชัดเจนมากขึ้นในอนาคต คงย้ำภาพการเติบโตในกรอบจำกัดของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่ถูกกดดันด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น

1) การใช้นโยบายคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวดของสถาบันการเงิน

2) การระมัดระวังการใช้จ่ายของลูกค้าในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว

3) การเข้าสู่ตลาดแรงงานของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ หรือ First Jobbers มีจำนวนน้อยลง รวมถึงประกอบอิสระมากขึ้น หรือ Freelancer

ทำให้คาดการณ์ว่าสินเชื่อบัตรเครดิตของระบบ (ธพ.และนอนแบงก์) ในปี 2560 จะขยายตัวประมาณ 6.0% (กรอบ 5.0-7.0%) ซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบปี 2559 เช่นเดียวกับสินเชื่อส่วนบุคคลของระบบที่คาดว่า จะขยายตัว 4.0% (กรอบ 3.0-5.0%)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!