แผ่นดินไหวที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาด4.0

แผ่นดินไหวที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาด4.0 รู้สึกได้ที่ อ.เมือง อ.พาน อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

มีรายงานแผ่นดินไหว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (19.56,99.58) ขนาด 4 วันที่ 27 พ.ค. 2560 เวลา 22:14 น. [TMD]22.14 น. 27 พ.ค. 60 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 8 กม. บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.พาน อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

และ แผ่นดินไหว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (19.48,98.42) ขนาด 2.2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 00:47 น. ตามเวลาประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น