ออกโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์-บำรุงสุข

วีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ลำพูน และ พรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาด ฯ นำหน่วยงานราชการออกโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์-บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนเคลื่อนที่ ที่ อ.ลี้ เพื่อให้ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องใช้ที่จำเป็น และทุนการศึกษา ที่ ทต.ดงดำ อ.ลี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น