ร.ร.เมตตาศึกษาฯ ขอบคุณ ประชาชนร่วมใส่ขันดอก

โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุจิตตพร ตระการกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ทำพิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนห่าประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดช่างแต้มมายังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ทางโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนท่าแพ ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นักเรียนเมตตาศึกษาได้ร่วมขบวนธงไชย ขบวนเครื่องสักการะ ขบวนช่างฟ้อน และกลองสะบัดชัย


สำหรับปีนี้ประเพณีอินทขีล (ใส่ขันดอก) เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นวันออกอินทขีล ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกวัน โดยมีการทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปพระเจ้าฝนแสนห่า, บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง , ไหว้พระพุทธอัฏฐารส, ปิดทองพระประจำวันเกิด, ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล และร่วมสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนเมตตาศึกษาซึ่งเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการบูชาดอกไม้ เทียนประจำวันเกิดและเทียนนพเก้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตามจุดต่าง ๆ ทั้ง 4 จุด คือจุดประตูทางเข้าโรงเรียนทางฝั่งซ้าย , จุดภายในโรงเรียนหน้าห้องธุรการและจุดประตูทางลัดสู่วัดเจดีย์หลวง , จุดหลังพระวิหาร ตลอดจนร่วมใช้บริการฝากรองเท้าและบริการทั่วไปบนพระวิหารในช่วงเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น