เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดฯ

วีระชัย  ภู่เพียงใจ ผวจ.ลำพูน ประชุมร่วมกับ พิเชษฐ์ศุภฤกษ์ ผอ.สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถา ปัตยกรรม (ผส.อส.) กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดฯ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา ที่ รร.ลำพูนวิล

ร่วมแสดงความคิดเห็น