เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลแพร่

นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นาง อัมราพร มุ้งทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นาย ดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ได้โลหิตจำนวน 34 ยูนิต 10200 ซีซี และมีผู้สนใจบริจาคดวงตา 1 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!