ตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบ ที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 31 พ.ค.60 พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. และข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้การต้อนรับ พล.ต.จรูญ อำภา ผอ.สปก.ศปร. หน.คณะทำงานประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ซึ่งเดินทางมาตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบ ที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน ของศูนย์ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (คปร.) โดย ผกก.5 ได้นำคณะ เข้าเยี่ยมชมผลงานในจุดต่างๆ ของหน่วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น