ประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใส..

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประ ธานเปิดงาน “ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ริมคลอง และโดยรอบ บริเวณที่มีการรวมน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่า รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลอง แม่ข่า ให้กลับมาเป็นเส้นทางคมนาคมที่ใสสะอาด ปลอดภัย มีภูมิทัศน์สวยงาม เอื้อต่อการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน โดยมี ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ไปร่วมด้วย ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น