อบจ.เชียงใหม่ จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย – จีน

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาจากมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ไทย – จีน รุ่นที่ 11 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ นายวิชาญ จองรัตนวนิช ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับ มหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ ได้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับทุกประเทศอย่างเป็นทางการ สำหรับภาษาจีน เป็นภาษาสากลอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนชาวจีนเข้ามาอาศัยและเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก ทำให้ภาษาจีนจึงมีความสำคัญในการพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง มหาวิทยาลัยครูเหมียนหยาง และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการมาแล้ว 10 รุ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 6 รุ่น สำหรับในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน 4 มหาวิทยาลัย นำนักศึกษามาเป็นทูตวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน จำนวน 42 คน เป็นรุ่นที่ 11 เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 33 โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 25 คน เป็นรุ่นที่ 6 มาปฏิบัติหน้าที่ ฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน 18 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 1 ตุลาคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น