อบจ.เชียงใหม่จัดอบรมผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมจีรังเฮลธ์วิลเลจ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีทักษะ ในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ โดยมีผู้เข้าประกอบจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกว่า 50 แห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น