เปิดกิจกรรม kicvk off โครงการ”ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

วันที่จันทร์ ที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ ฮวกนิล นอภ.สันทราย เป็นประธาน เปิดกิจกรรม kick off โครงการ ” ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ” ที่บริเวณลำเหมืองห้า บ้านร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สัน ทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆนำไปปฎิบัติ ขยายผล

การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือ จากสำนักชลประทานที่ 1 สนับสนุน เครื่องจักร ,ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 เชียงดาว นำกำลังมาร่วม 20 นาย , ทหารกองพันพัฒนาที่ 3 นำกำลังร่วม 10 นาย, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , ตำรวจภูธร สภ.สันทราย และ หน.ส่วนราชในพื้นที่ กำนัน ผญบ. ผู้บริหารอปท. ในพื้นที่ โดยมี ทต.สันนาเม็ง สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มบริการจนแล้วเสร็จ ทาง นอภ.สันทราย ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น