จังหวัดลำปาง เตือนระวังเห็ดมีพิษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เตือนประชาชนที่นิยม เก็บเห็ดมารับประทาน ควรระมัดระวัง เห็ดมีพิษ เนื่องจากสี และลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดที่สามารถรับประทานได้ทั่วไป

นายแพทย์ ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุข จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ มักมีเห็ดออกมามากชนิด ซึ่ง มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ทั้ง ขนาด และ สี ไม่สามารถแยกออกได้ว่า เห็ดชนิดไหนสามารถรับประทาน ได้ หรือ ไม่ได้ หากผู้บริโภครู้เท่าไม่ถึงการอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ การป้องกันสำหรับประชาชน ให้หยุดกินเห็ดไข่ห่าน เห็ดโม่งโก้ง เห็ดระโงก หรือเห็ดระงากที่ยังเป็นดอกอ่อน ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนกลมรีคล้ายไข่ เนื่องจากเห็ดสกุลนี้ขณะดอกอ่อนจะมีลักษณะเหมือนกันหมด แยกได้ยากจากเห็ดที่กินได้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ใช้ในการแยกเห็ดพิษกับเห็ดที่กินได้ คือ การต้มกับข้าวสารหรือการต้มกับช้อนเงินแล้วเปลี่ยนสี ไม่สามารถนำมาใช้กับเห็ดพิษสกุลนี้ได้ การเก็บเห็ดจากที่ที่เคยเก็บมาก่อน หรือการเก็บเห็ดที่มีรอยแมลงกัดกิน ไม่ได้แสดงว่าปลอดภัย
หากประชาชนมีอาการป่วยหลังกินเห็ดพิษ วิธีการช่วยชีวิตเบื้องต้นขอให้ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมาให้มากที่สุด เพื่อให้พิษออกจากร่างกายแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น