คณะแพทย์ มช. จัดแพทย์ภูมิภาค ร่วมใจไทยวิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยภูมิภาค

เตรียมงาน…..ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุม คณะกรรมการเตรียมจัดงาน 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค ณ ห้องประชุมคณะแพทย์ มช. เมื่อ 6 มิ.ย.60

โครงการ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค ผนึกกำลังจัด 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยแบ่งการวิ่งเป็น 3 สาย สายเหนือ วิ่งจากกรุงเทพฯ มาถึง คณะแพทย์ มช. สายอีสาน จาก กรุงเทพฯ ถึง ม.ขอนแก่น สายใต้ จาก กทม. ถึง ม.สงขลานครินทร์ พร้อมกันระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560

ที่ห้องประชุมคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการการจัดงาน ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปัน น้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค

ทั้งสามสถาบันคณะแพทยศาสตร์ ก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนอก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตกลงในความร่วมมือจัดการวิ่งการกุศล เพื่อรณรงค์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในส่วนภูมิภาค ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 โดยจะเริ่มต้นที่ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 ก.ค.60 ไปสิ้นสุดตาม สถาบันแพทย์ภูมิภาค ทั้งสามแห่ง ซึ่งแต่ละสถาบัน จะมีศิษย์เก่าเข้าร่วมตลอดการวิ่ง

ในส่วนของภาคเหนือ จะผ่าน 15 จังหวัด จนถึง เชียงใหม่ ออกจากลานคนเมือง กทม.วันที่ 22 ก.ค.60 แวะพักค้างคืน ที่ สิงห์บุรี วันที่ 23 ก.ค.60 มาถึง นครสวรรค์ พัก 1 คืน วันที่ 24 ก.ค.60 พักที่ พิษณุโลก วันที่ 25 ก.ค.60 พักที่ อุตรดิตถ์ วันที่ 26 พักที่ ลำปาง วันที่ 27 ก.ค.60 พักที่ ลำพูน วันที่ 28 ก.ค.60 มาถึงเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ เตรียมจัดงาน ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทำพิธี ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร

ร่วมแสดงความคิดเห็น