กลุ่มตัดผมอาสาขึ้นดอย สร้างฝันอาชีพเด็กชาวเขา

กลุ่มเดสิทินี้รวมช่างตัดผม บุกขึ้นดอยตัดผมเด็กชาวเขาพื้นที่ห่างไกล-ทุรกันดาน สอนเจ้าหน้าที่ต่อยอดสอนตัดผมขึ้นในพื้นที่สร้างอาชีพรายได้ หลังในพื้นที่ไม่มีร้านตัดผม ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพช่างตัดผมในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 8 มิ.ย.60 ที่โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ บ้านผาหมอน หมู่ที่ 8 ต.บ้านหลวง อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ กลุ่มเดสทินี้แฟมิลี่บาร์เบอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มช่างตัดผมจิตอาสา รวมกลุ่มมาจากร้านตัดผมหลายแห่งใน จ.เชียงใหม่ นำโดย นายไมตรี ม่วงทอง หรือช่างบอย ร้านบอยบาร์เบอร์ พร้อมช่างตัดผมอีกหลายร้าน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพช่างตัดผมในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สูง สถา บันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) มาตัดผมให้เด็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ และสอนอาจารย์ในโรงเรียนให้ตัดผม โดยทางกลุ่มเดสทินี้ได้มอบเงินทุนส่วนหนึ่ง และอุปกรณ์ตัดผมส่วนหนึ่งไว้ให้ศูนย์ตัดผมของโรงเรียนด้วย

นายจักรพันธุ์ จันทาสี เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ห่างไกลจากชุมชนเมือง มีพื้นที่อยู่บนภูเขา เป็นหมู่บ้านทุรกันดานห่างไกลความเจริญ ในแต่ละหมู่บ้านไม่มีร้านตัดผม เด็กตัดผมกันเองตามมีตามเกิด จึงได้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นมา และขอขอบคุณกลุ่มเดสทินี้จิตอาสา ที่มาสอนและตัดผมให้เด็กๆ

ด้านนายก่อเกียรติ กุศล ผู้ประสานงานกลุ่มเดสทินี้แฟมิลี่บาร์เบอร์ กล่าวเสริมว่า ที่เราเดินทางมาวันนี้เพื่อมาสร้างฝันและสร้างวิชาชีพ ให้เด็กๆเริ่มอาชีพตัดผมจนเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยการสอนตัดผมให้คนในพื้นที่นั้น ต่อยอดได้มากกว่าการมาตัดผมให้ เพราะถ้าเราตัดผม 10 คน 20 คน ไม่เท่ากับการที่เรามาสอนคนเพียงคนเดียว สามารถต่อยอดการสอนต่อไปเรื่อยๆได้มากกว่าพันคน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น