วันสหกรณ์นักเรียน..

วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงริเริ่มจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ โดยมี คณะครู และนักเรียน 5 โรงเรียนในพื้นที่ร่วมงาน ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น