นายอำเภอดอยสะเก็ด เปิดการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน “ดอกดารารัตน์”

นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน “ดอกดารารัตน์” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอยสะเก็ด คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง และ กศน.อำเภอดอยสะเก็ด โดยมีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากจิตอาสา ครู กศน. อำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น