พิธีเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 ของคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน เป็นเวทีประสาน ส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจากภาครัฐ ประชาชน เอกชน สถาบันการศึกษา ณ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น