เริ่มแล้ว สนาม 1 เชียงใหม่ เจ้าภาพ แรลลี่จักรยาน 4 จังหวัด สุธน ประธานเปิด สัมผัสมนต์เสน่ห์ ท่องเที่ยวชุมชน

สนาม 1…..ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ สุธน วิชัยรัตน์ เปิดแรลลี่ 4 จังหวัด ประเดิมสนามแรก กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) จัดกิจกรรม “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา..แอ่วเหนือม่วนใจ๋ ชื่นชมวิถีไทย สุขใจวิถีล้านนา” ณ ชุมชนไทยลื้อบ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่  สุธน วิชัยรัตน์  เปิดแรลลี่ 4 จังหวัด ประเดิมสนามแรก แรลลี่ 4 จังหวัด  กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ได้เปิดกิจกรรม “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา..แอ่วเหนือม่วนใจ๋ ชื่นชมวิถีไทย สุขใจวิถีล้านนา” สนามที่ 1 ณ ชุมชนไทยลื้อบ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานแรลลี่ 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 โดยนักปั่นที่เข้าร่วมต่างได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวและวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทลื้ออย่างลึกซึ้งด้วยการเข้าพักโฮมสเตย์กับชาวบ้านในชุมชน พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรม โดยมีดารานักแสดง “น้ำ รพีภัทร” เข้าร่วมปั่นด้วย

โดยผลการแข่งขัน สนามที่ 1 บ้านออนหลวย มีดังนี้ รุ่น A – ชนะเลิศอันดับที่ 1 นายหลั่น ใจด้วง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  นายเมษา แก้วกันทา  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  พท อรรถพันธ์ กัลยา รองชนะเลิศอันดับที่ 3  นายบุญรอด ปัญญาใหญ่ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 4  นายเฉลย ชูชีพ

รุ่น B-ชนะเลิศอันดับที่ 1 นายกำพล ติ๊บเหล็ก  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  นายสุรสิทธิ์ ปันมัชยา  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  นายสิงห์ทอง ชัยพนัส  รองชนะเลิศอันดับที่ 3  นายชาติชาย หน่อชาย และ รองชนะเลิศอันดับที่ 4  นายบัณฑูรย์ ทวีวงศ์

รุ่น C-ชนะเลิศอันดับที่ 1 รพีพรรณ เรือนคำ รองชนะเลิศอันดับที่ 1  น.ส.ศศิธร มูลธง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  น.ส.ณัฐฏิกานต์ พวงทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 3  ด.ช.กองสิน กวีสุทธิ์ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 4  ด.ช.ชนายุทธ ไกรทอง

รุ่น D-ชนะเลิศอันดับที่ 1 นางบุพพัญห์ คำธิตา รองชนะเลิศอันดับที่ 1  นางแรมใจ ใจด้วง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  นางมาลี ทาเปิ้น  รองชนะเลิศอันดับที่ 3  นางสุมาลี อำนักมณี และ รองชนะเลิศอันดับที่ 4  นางเพลินทิพย์ โวหาร

สำหรับสนามต่อไป สนามที่ 2 จะจัดขึ้นที่บ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 สนามที่ 3 บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 และสนามที่ 4 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 โดยแต่ละสนามจะมีดารานักแสดงเข้าร่วมปั่นได้แก่ จิ๊บ ปกฉัตร / โบวี่ อัฐมา ฟรอยด์ ณัฎพงษ์ ตามลำดับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!