ร่วมงานวันกตัญญู ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา และพระครูสีหสุวรรณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นน้อย

ร่วมงานบุญ…นายสุพล ณ วิชัย สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่สันทราย เขต 2 ร่วมงานวันกตัญญู ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา และพระครูสีหสุวรรณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นน้อย ณ วัดข้าวแท่นน้อย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะศรัทธาประชาชนที่มาร่วมในงานวันกตัญญในครั้งนี้จำนวนมาก เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น