กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่เดินหน้า จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว

         กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเดินหน้าเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และให้ความรู้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตลอดจนลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคของการท่องเที่ยว

ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เป็นการให้ข้อมูลเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวและให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว หรือช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อมูลการเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตลอดทั้งปี เพราะด้วยแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามของเชียงใหม่ บวกกับความเป็นกันเอง ความยิ้มแย้มแจ่มใสของคนเชียงใหม่ จึงเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงใหล และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้ต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และนอกจากการมุ่งเน้นและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเฝ้าระวังติดตามปัญหาการหลอกลวง ข่มขู่ หรือการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง และบุรีรัมย์

นอกจากนี้กองมาตรฐานฯ ได้มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตือนภัยนักท่องเที่ยว จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แจกนักท่องเที่ยวทั้ง 10 จังหวัด พร้อมทั้งจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของกองมาตรฐานฯ เพื่อเผยแพร่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา และดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุ ซึ่งมี 16 ศูนย์ ใน 15 จังหวัดและในกรุงเทพฯ ซึ่งถ้าหากต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center สุวรรณภูมิ (66) 2134 4077 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น