เปิด “โครงการทำความดีปลูกต้นไม้ดอกสีเหลืองและดอกดาวเรือง”

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 (เวลา 13.30 น.) อ.ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ให้การต้อนรับนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในการเปิด “โครงการทำความดีปลูกต้นไม้ดอกสีเหลืองและดอกดาวเรือง” เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอดุลยเดช ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์) โดยมีนางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน คณะครูและนักเรียนกว่า 500 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้และขนวัสดุอุปกรณ์ สร้างพระวิหารขึ้นยอดดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น