คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ฯ จ.เชียงใหม่

ศึกษาดูงาน………….คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 47 คน เข้าศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ เร็วๆ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น