อาสาเพื่อประชาชน

คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง โดยการประสานงานของงานพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรจากหน่วยงาน ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่า กะเหรี่ยง และละว้า ณ โรงเรียนสันติสุข ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น