มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.แม่วาง

ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ มลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมสมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.แม่วาง จำนวน 200 ราย และมอบจักรยานให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสอีก จำนวน 5 ราย ตามโครงการ” ผวจ.พบ ปะประชาชน” ที่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น