จัดหางานเตือนระวังถูกหลอก เก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน-ฟินแลนด์

สำนักจัดหางานเชียงใหม่ แจ้งว่า นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้แถลงผ่านสื่อฯแจ้งเตือนว่าเนื่องจากช่วงกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีแรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า ประเภทผลเบอร์รี่ ผลบลูเบอร์รี่ และผลลินง่อน ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในแถบประเทศสวีเดนและฟินแลนด์


นายวรานนท์ ปิติวรรณ อธิบดีกรมจัดหางาน
และจากการที่มีประชาชน คนไทยทั่วทุกภาคให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน จึงอาจเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีชักชวนไปทำงานผ่านสื่อในช่องทางต่างๆได้ เพื่อป้องกันมิให้คนหางานเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง กรมการจัดหางานจึงขอแจ้งให้ทราบว่าในปีนี้ มีแรงงานไทยสมัครไปเก็บผลเบอรี่ที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ครบตามจำนวนโควตาเรียบร้อยแล้ว 6,618 คน โดยสวีเดนกำหนดโควตาคนงานเก็บผลไม้ 3,351 คน และประเทศฟินแลนด์กำหนดโควตา 3,267 คน มีกำหนดเดินทางกรกฎาคมนี้ ซึ่งปีที่ผ่านมา กรมฯได้จัดส่งแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน 3,327 คน โดยคนหางานจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินไม่เกินคนละ 75,000 บาท และฟินแลนด์ 2,503 คนจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 65,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เช่น ค่าวีซ่า ค่าเดินทางภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ค่าประกันต่างๆ เป็นต้น


0…งานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน-ฟินแลนด์ ..งานหนัก…รายได้ไม่แน่นอน
ทั้งนี้ขอเตือนผู้ที่สนใจจะไปเก็บผลไม้ป่า อย่าหลงเชื่อผู้มาชักชวนเพราะมีผู้สมัครไปเก็บผลไม้ป่าครบตามจำนวนโควตาแล้วและจะไม่มีการรับเพิ่ม ผู้ประสงค์จะไปเก็บผลไม้ป่าควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เนื่องจากมีรายได้ไม่แน่นอน จำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนผลไม้ที่เก็บได้ ราคาผลไม้ไม่คงที่ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน และเป็นงานที่หนัก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเก็บผลไม้และมีร่างกายที่แข็งแรง
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน และฟินแลนด์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 02 245 6499 และ 02- 245 -6714 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ร่วมแสดงความคิดเห็น