มูลนิธิชมรมพ่อบ้านแม่บ้านเชียงใหม่-ลำพูน จัดประชุม-เลี้ยงสังสรรค์ เพื่อนสมาชิก

ปิยะพันธ์ ไชยทา ประธานมูลนิธิชมรมพ่อบ้านแม่บ้านเชียงใหม่-ลำพูน จัดประชุม-เลี้ยงสังสรรค์ เพื่อนสมาชิก ครั้งที่ 6/2560 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณกุศล-สังคมที่ด้อยโอกาส โดยมี นะภา หอมเสียง ที่ปรึกษาฯร่วมหารือด้วย ที่ภัตาคารซั่งไห่หลง หน้าโรงแรมอุษาแฟมิลี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น