นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นางรุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาการถูกขับไล่ที่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ รายครอบครัว นางสาวณัฐพร เพ็งพงศา

ร่วมแสดงความคิดเห็น