มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พระครูประวิตรวรานุยุต, ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานวิทยาเขต / สำนักวิชาการ โดยมี นางศิริวิช ดโนมัย นักวิเคาระห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น