นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กหญิง 12 ปี

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนางสาววราณีวงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 2 ถนนสันนาลุง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านของเด็กหญิง เมธาวี เพ็งพงศา อายุ 12 ปี อาศัยอยู่กับมารดาชื่อ นางสาวณัฐพร เพ็งพงศา และยาย คือ นางวรรณพรเจียมวิสุทธิ์ ในบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม และชำรุด ไม่มีความปลอดภัย ปลูกอยู่บนที่ดินของผู้อื่น ลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ยกพื้น สภาพภายนอกปกคลุมด้วยหญ้ารกในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ดังกล่าว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือให้กับครอบครัวเด็กหญิงเมธาวีในเบื้องต้น

ส่วนในระยะยาว ได้ประสานทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ หาพื้นที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการสร้างบ้านให้อยู่อาศัย โดยเหล่ากาชาดจะดูแลในเรื่องการสร้างบ้าน และทุนการศึกษาของเด็กให้อย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 3 ปี และช่วยแนะนำด้านอาชีพ ให้มารดาของเด็กหญิงเมธาวี ไปฝึกอาชีพเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น