มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความเรื่อง “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของหมู่บ้านถวาย”

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดง นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความเรื่อง “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของหมู่บ้านถวาย” อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี แพทย์หญิงนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางดง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น