อบจ.เชียงใหม่จิตอาสา…

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่”เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่” รุ่น 2 เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นำกลุ่ม องค์กร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมฝึกอบรมฯ กว่า 350 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่ 19 เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น