สับปะรดราคาร่วง ชาวสวนเดือดร้อน

นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดที่เชียงราย ถึงกรณีราคาสับปะรดมีปัญหาด้านราคา เนื่องจากขณะนี้ผลผลิตออกมาพร้อมกันมาก จึงส่งผลต่อภาวะราคา ขณะนี้ทุกๆฝ่ายกำลังเร่งหาทางแก้ไขตามมาตรการต่างๆ


ด้านนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ระบุว่า ที่เชียงรายก็จะมีสับปะรดนางแล มีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้นิยมบริโภค ประกอบกับ แหล่งผลิต และช่องทางการตลาดมีความสมดุลย์กัน จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องราคามากนัก
ในขณะที่ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าสับปะรดที่ลำปาง ทางจังหวัดและเกษตร กำลังเร่งช่วยเหลือชาวสวน สถานการณ์น่าจะคลี่คลายด้วยดี เพราะมีความร่วมมือจากภาคเอกชน และทางหน่วยงานราชการ ช่วยกัน ระดมซื้อ ช่วยชาวสวนทุกช่องทาง
ทั้งนี้นายกฤษณะ สิทธิหาญ เจ้าของไร่ช่างเอก ลำปางกล่าวว่า ตนเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสมาร์ท ฟาร์มเม่อร์มีกระบวนการปลูกสับปะรดอินทรีย์ เดิมก็เคยประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตที่ตกตํ่า เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน จึงจัดระบบการบริหารจัดการใหม่ตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการตลาด จนกลายเป็นแหล่งสับปะรดที่ผลผลิตออกมาทุกเดือน ไม่พอขายด้วยซ้ำไป จึงอยากแนะนำให้ชาวสวน ปรับกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาแบบเดิมๆ


อย่างไรก็ตาม เครือข่ายชาวสวนสับปะรดในภาคเหนือยืนยันว่า ปัญหาขณะนี้คือสับปะรดออกมาพร้อมกัน ทำให้ชาวสวนเดือดร้อนจากราคาตกต่ำ ซึ่งปีที่ผ่านมากิโลกรัมละ12-15 บาท วันนี้ไม่ถึง 5 บาทบางวัน 50 สตางค์ต่อกิโลฯจะอยู่กันยังไง หลายแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียง บางจังหวัดขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้าจีไอ เช่น สับปะรดห้วยมุ่น อุตรดิตถ์ ยังได้รับผลกระทบหนัก สถานการณ์ ในขณะนี้คือจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ทำให้สับปะรดเน่าคาสวน ไม่ให้เดือดร้อนหนักจากภาระ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก เป็นสิ่งที่ชาวสวนสับปะรด ต้องการคำตอบที่ชัดเจน

ร่วมแสดงความคิดเห็น