โล่เกียรติยศ..

ดร.เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา มอบโล่เกียรติยศของสโมสรไลออนส์ สากลภาค 310 A-1 ขอบคุณ กรุณา ยุวศิลป์ นายกสโมสรฯ ปิยนันท์ ตั้งทางธรรม เลขาฯ และ เดือนเต็ม บรรณจักร์ เหรัญญิกฯ ที่หมดวาระหน้าที่ในการบริหารงานปี 2559-60 โดยปีบริหาร 2560-61จะมี กฤตพร ธนธีรานนท์ เป็นนายกสโมสรฯบริหารงานต่อ”เราบริการ” ที่เมื่อบ่ายวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น