งานลานนาเอ็กซ์โป 2017 เน้นเมืองสุขภาพยั่งยืน วิถีพอเพียง เผยร่วมมือไทย-ญุี่ปุ่นดูแลสุขภาพ

งาน Lanna Expo 2017 ปีที่ 4 ภายใต้โครงการตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง มหกรรมสินค้าทางวัฒนธรรม 4 จังหวัดเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮองสอนและลำปาง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดงานครั้งนี้กำหนดพื้นที่ไว้ 11 ส่วนคืด ด้าน Royal Project (โครงการหลวง) ด้านวัฒนธรรม ด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป ด้านหัตถกรรมและ OTOP ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจบริหารสุขภาพ ด้าน Lanna 4.0 ด้าน International ด้านการประชุมทางวิชาการ และด้านอาหารและเครื่องดื่ม ไว้ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมเลือกชมได้ตลอดทั้งวัน
สำหรับกิจกรรมที่ทางสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น และมีประชาชนให้ความสนใจก็คือกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพ เน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภพยั่งยืน วิธีพอเพียง นางดวงสมาร ไชยรัตน์ นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กล่าวว่า “จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่่ปีละหลายพันล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต การให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจบริการสุขภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น HEALTH HUB ในภูมิภาค
ศ.เกียรติคุณ พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล นายกก่อตั้งสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ เผยเพิ่มเติมว่าการจัดในการประชุมครั้งนี้ มีกิจกรรม Work Shop ให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนานวดไทย และสปา ในต่างประเทศ สมุนไพร เพื่อธุรกิจบริการสุขภาพองค์รวม การเติบโตธุรกิจสุขภาพในอาเชียน บวก 6 และสากล การแข่งขันการประกวดสุดยอดนวดไทย ล้านนาและการประกวดสุขภาพสบายใจนวดไทยล้านนาเป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรี ทางผู้จัดยังได้เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่นได้แก่ Dr. Mizoo Akira, M.D.(JAPANX), Vice President of TOKYO SHINJUKU MEDICALL CENTER พร้อมด้วย HIDENAO YOKOMIZO Presidet รวมทั้งทีมแพย์จากญี่ปุ่นและบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่ง Dr. Mizoo Akira, เปิดเผนว่าทางคณะทีมแพทย์ ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรม ในฐานะกองทุนเพื่อสุขภาพดีแห่งเอเซียเราได้มาทำโครงการต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีกิจกรรมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม โครงการดูแลสุขภาพชาวเขา ที่อำเภอเชียงดาว โดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน ที่อำเภอเชียงดาวด้วยโดยการนำอุปการณ์ ทางการแพทย์ไปแจกด้วย และจะไปทำโครงการที่บ้านอรุโณทัย ในการแจกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นความต้องการของประชาชน และได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพีทอล เพื่อดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ในเมือง และเป็นที่น่ายินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน Lanna Expo 2017
พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล กล่าวเสริมว่าชาวญี่ปุ่นชอบประเทศไทย และมีความสนใจจะเดินทางมาพำนักระยะยาวที่ประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีธรรมชาติสวยงาม มีความสะดวกสบาย มีบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ ผู้คนมีนํ้าใจ การได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลอาจนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ Long-stay ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น