ร้อยใจปลูกดาวเรืองน้อมถวาย ในงานพระราชพิธีฯรัชกาลที่9

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการที่ภาครัฐฯได้เชิญชวนประชาชนคนไทย ทุกหมู่เหล่าร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง หรือกลุ่มดอกไม้สีเหลืองให้ออกดอกบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคมนั้น
กรมฯในฐานะคณะทำงานด้านการสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ มีเทคนิคและวิธีการปลูกดาวเรือง ขอแนะนำว่าพันธุ์ที่แนะนำ คือ ดาวเรืองฝรั่งเศส เริ่มจากนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะในตะกร้าเพาะ วัสดุเพาะใช้ ขุยมะพร้าว ทราย และขี้เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน 1:1:1 ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 เมล็ด/หลุม นำวางใต้ตาข่ายพรางแสง 70-80% รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-บ่าย
เมื่อต้นกล้าแข็งแรงามีใบจริง 4-6 ใบ อายุ 15-20 วัน ก็ย้ายไปปลูกได้ในช่วงเย็น การปลูกมี 2 รูปแบบ คือ 1.ปลูกประดับแปลง ใช้เป็นไม้ตัดดอก ด้วยการขุดหลุมลึก 4-5 ซม. หลุมละ 1 ต้น ระหว่างต้น ระหว่างแถวใช้ระยะปลูก 30-40 X 30-40 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนชา
อาจจะปลูกเป็นไม้กระถาง นำต้นกล้าที่แข็งแรง จำนวน 1 ต้น ใส่ในถุงดำหรือกระถาง ขนาด 4×6 บรรจุวัสดุปลูก ใช้ดิน 1 ส่วน แกลบ 2 ส่วน และปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกย่อยสลายแล้ว 2 ส่วนก็ได้ จากนั้นดูแลด้วยการรดน้ำ ช่วง 7 วัน ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จนต้นฟื้นตัว หลังจากนั้นให้วันละครั้ง


ส่วนการใส่ปุ๋ย หลังจากย้ายปลูก 5-7 วัน ให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ 15-0-0 อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร รดบนดินบริเวณโคนต้น ติดต่อกัน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 7-10 วัน และใส่อีกครั้งระยะกลบโคนเมื่อดาวเรืองมีอายุ 20-25 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราส่วน 1 ช้อนชา/ต้น เมื่อดาวเรืองอายุได้ 35 และ 45 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 โรยตรงทรงพุ่ม พร้อมพรวนดิน กลบโคนต้น กำจัดวัชพืช


ทั้งนี้เกษตรกรที่จะปลูกดาวเรืองให้ออกดอกตั้งแต่ 20 ตุลาคม เป็นต้นไป กรณีปลูกโดยใช้เมล็ดควรเริ่มปลูกได้ตั้งแต่ 15-20 สิงหาคม แต่ถ้าจะปลูกโดยใช้ต้นกล้า ควรปลูกระหว่าง 25-30 สิงหาคมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรทุกแห่งในพื้นที่
ด้านนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าได้เชิญชวนประชาชนผ่านตัวแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นขอทุกหมู่บ้านปลูกดอกดาวเรือง ร่วมงานออกพระเมรุที่จังหวัดจัดขึ้น และประสานสำนักงานเกษตร ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ กำหนดเวลาเพาะพันธุ์ การเพาะปลูก เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในการปลูกดอกดาวเรืองซึ่งเป็นดอกไม้มงคลกันทุกบ้านและร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยในพระราชพิธียิ่งใหญ่นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น